10
ژانویه

اطلاعاتی در مورد گواهینامه LEED برای ساختمان

LEED مخفف Leadership in Energy and Environmental Design است که به فارسی می‌توان آن را مصرف بهینه انژی و طراحی زیست‌ محیطی ترجمه کرد و آن گواهینامه‌ای است که برای خانه‌های به اصلاح سبز داده می‌شود و دارای درجه و کیفیت مختلفی است.

در سال 1993 انجمن ساختمان سبز ایالات متحده تحت نظر کمیته محیط زیست انستیتو معماری آمریکا تشکیل شد این انجمن برای مدیریت و سنجش ساختمان‌های پایدار نیازمند یک ابزار بود. آنچه که امروز به نام گواهینامه لید شناخته می‌شود همان ابزار است. در سال 1998 اولین ویرایش گواهینامه لید برای ارزیابی ساختمان‌های سبز مورد استفاده قرار گرفته طی سالیان گذشته بارها این گواهینامه ویرایش شده است.

چه نوع ساختمان‌هایی گواهینامه LEED را دریافت می‌کنند؟

گواهینامه لید سعی بر این دارد که تمامی انواع ساختمان‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد و می‌تواند برای تمام انواع ساختمان‌ها شامل ساخت و ساز‌های جدید و نوسازی‌های کلی ساختمان‌های موجود فضاهای تجاری، هسته یا پوسته یک ساختمان، مدرسه یا منزل، استفاده شود. البته این گواهینامه برای واحد‌های همسایگی، فضاهای بهداشتی و خرده فروشی‌ها نیز در چند پروژه در حال آزمایش شدن است تا امروز چیزی در حدود 4.5 میلیون فیت مربع ازاین گواهینامه استفاده کرده‌اند.

LEED  چه هدفی را دنبال میکند ؟

گواهینامه LEED یک سیستم امتیازی است پروژه‌های ساختمانی برای اینکه معیارهای ویژه ساختمان‌های سبز را داشته باشند و به عنوان یک پروژه سبز شناخته شوند می‌بایست امتیاز‌های گواهینامه لید را بدست آورند. این پروژه‌ها می‌بایست در هفت معیار گواهینامه لید پیش‌نیازهای سخت‌گیرانه آنها را کسب کرده تا در ادامه بتوانند امتیازهای این معیارها را کسب کنند.

لید برای خانه ها، شیوه ای ابتکاری است که برای بهبود تغییر مسیر اصلی صنعت  ساختمان سازی به سمت روش هایی پایدارتر، طراحی شده است.

لید برای خانه ها، 25 درصد از خانه های جدید و برتر، با بهترین مشخصه های زیست محیطیرا نشانه گرفته است.

لید برای خانه ها، شیوه ای ابتکاری و مشترک است که همکاری فعالانه ای با تمامی بخش های صنعت خانه سازی دارد.

لید برای خانه ها، با به رسمیت شناختن ساخت و سازها و طراحی های پایدار در خانه ها در سرتاسر کشور، به خانه سازان کمک می کند تا خانه هایشان را به عنوان برخی از بهترین خانه ها در بازارهایشان متمایز سازند و از یک برند ملی شناخته شده استفاده کنند. علاوه بر این، خریداران خانه ها نیز می توانند با سهولت بیشتری شخص ثالث تایید کننده ساختمان های سبز را شناسایی کنند.

لید برای خانه ها می کوشد تا با ایجاد توافق و سازگاری ملی در تعیین مشخصه های یک خانه سبز، سازندگان در هر کجای کشور را قادر سازد تا به یک رتبه بندی سبز در مورد خانه هایشان دست یابند.

لید برای خانه ها، یک استاندارد مورد قبول عام برای خانه سازان سبز ارائه می کند که آن را کادر متمایزی از متخصصان ملی و سبزسازان با تجربه توسعه داده و تصحیح کرده اند.

شاخصه‌های اصلی LEED و حداکثر امتیازات که برای آن در نظر گرفته شده :

گواهینامه لید، عملکرد کلی یک خانه را در هفت رده و طبقه اندازه گیری می کند و به آن امتیاز می دهد.

1- پایداری سایت Sustainable site ( 26 امتیاز ) :

استفاده از تمامی ملک، به صورتی که تاثیر پروژه بر روی سایت به حداقل برسد.

 2- مصرف بهینه منابع آب Water efficiency (10 امتیاز ) :

روش های بهره وری آب، هم در فضای داخلی و هم در فضای خارجی.

3- انرژی و تاثیر بر اتمسفر Energy & Atmosphere ( 35 امتیاز ) :

بهره وری انرژی، به خصوص در پوشش ساختمان و طراحی گرمایش و سرمایش.

4- مصالح و منابع ( 14 امتیاز ) :

بهره برداری کارآمد از مواد، انتخاب موادی با برتری زیست محیطی و به حداقل رساندن ضایعات در حین ساخت و ساز.

5- کیفیت هوای فضای داخلی و محیطی Indoor Environmental Quality ( 15 امتیاز ) :

بهبود کیفیت هوای داخلی با کاهش تولید آلودگی و قرار گرفتن در معرض آلودگی.

6- فرآیند نوآوری و طراحی Innovation in Design ( 6 امتیاز ) :

روش های خاص طراحی، شاخص های خاص منطقه ای، اندازه گیری هایی که در حال حاضر در سیستم رتبه بندی منظور نشده اند و سطوح نمونه و الگوی عملکرد.

7- اولویت های منظقه ای، محل و پیوندها Regional Bonus ( 4 امتیاز ) :

تعیین محل خانه ها به روش هایی از لحاظ اجتماعی و زیست محیطی مسئولانه، در ارتباط با جامعه.

گواهینامه معمولی ۴۰ تا ۴۹ امتیاز

گواهینامه نقره‌ای ۵۰ تا ۵۹

گواهینامه طلائی ۶۰ تا ۷۹

گواهینامه پلاتینی ۸۰ به بالا

نمونه موردی که موفق به دریافت گواهینامه LEED شده است :

ساختمان GEN COLIN L POWELL APTS پروژه مقرون به‌صرفه سال ۲۰۱۰

با 43% صرفه جویی در انرژی مورد انتظار و 96% ضایعات ساختمانی

این ساختمان گواهی LEED Platinum را از طریق توجه به اصول مانند آب بندی هوا ، دقت در طراحی سیستم های تهویه آپارتمان ها به صورت مجزا ، استفاده از تجهیزات گرمایشی بسیار کارآمد و تجهیزات حفظ آب ، بدست آورده .