27
مه

مراحل و نحوه گردش کار جهت صدور پروانه ساختمانی

مراحل و نحوه گردش کار جهت صدور پروانه ساختمانی

انواع پروانه ساختمانی:

 • پروانه تخریب بنا بر اراضی بایر
 • تخریب و نوسازی
 • اضافه اشکوب
 • توسعه بنا
 • تغییرات
 • تبدیلات
 • تغییر نقشه
 • تمدید پروانه، تعویض سقف

 

توضیحات شماره 1، مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

 • اصل و تصویر مدرک مالکیت، که شامل یکی از مدارک ذکر شده میباشد:

( سند مالکیت شش دانگ، برگه قرارداد واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف )

 • اصل و تصویر شناسنامه مالکین
 • اصل وتصویر نوسازی سال جاری
 • اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی میباشند.
 • اصل و تصویر گواحی انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک )
 • ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری ( در صورتی کهملک فاقد ساختمان باشد)
 • نقشه GIS محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد. ( نقشه GIS در واحد طرح تفضیلی ارائه میگردد ) مسئولیت جابجایی و شناسایی اشتباه به عهده مالک می باشد.
 • حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی الزامی میباشد.
 • اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل.
 • فیش های برق، آب، گاز و تلفن

 

توضیحات شماره 2، مدارک لازم و نقشه های مورد نیاز :

 • نقشه معماری با مهر و امضای مهندس معمار – 5 سری
 • نقشه محاسبات و سازه نگهبان با مهر و امضای مهندس محاسب – 3 سری
 • چک لیست زلزله با مهر و امضای مهندس محاسب
 • سازه نگهبان موقت
 • گزارش مکانیک خاک ( جهت ساختمان های بیش از 5 طبقه )
 • نقشه تاسیسات مکانیکی ( آبی، حرارتی، برودتی ) با مهر و امضای مهندس تاسیسات – 3 سری
 • نقشه تاسیسات برقی با مهر و امضا مهندس برق – 3 سری
 • برگ تعهد مهندس معمار ( حقیقی، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس محاسب ( حقیقی، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس تاسیسات برق ( حقیقی، حقوقی )
 • برگ تعهد مندس تاسیسات مکانیکی ( حقیقی، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس ناظر ( حقیقی، حقوقی )
 • برگ تعهد مهندس مجری ساختمان
 • تأییدیه امور مهندسین ناظر ( جهت ساختمان های بیش از 5000 متر مربع زیربنا )
 • تأییدیه آتش نشانی ( جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه )