31
مارس

ابعاد انسانی در ساختمان های مسکونی، بخش فضاهای خصوصی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای نشیمن

نشیمنگاه کاناپه ای، افراد مذکر و مؤنث

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای نشیمن

مبلمان راحتی گوشه ای و ارتباطات

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای نشیمن

مبلمان راحتی، فاصله ها و روابط فاصله ها

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای نشیمن

 • کابینت دیواری و دسترسی آن برای افراد مؤنث و مذکر
 • ویترین نصب شده روی دیوار ودسترسی آن برای افراد مؤنث و مذکر

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای نشیمن

 • نمایش آثار هنری بر روی دیوار
 • فضای ورودی، فواصل لازم برای تعویض لباس و پالتو

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • حداقل فضا و فضای بهینه برای هر فرد
 • محدوده بهبنه ی و حداقل محدوده ی سرویس برای سه نفر

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • پهنای بهینه و حداقل پهنای میز
 • حداقل طول و عرض برای میز چهار گوش شش نفره

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوریفضاهای غذاخوری

 • محدوده بهینه ی سرویس دهی و ابعاد میز چهار گوش برای شش نفر
 • میز آشپزخانه چهار نفره برای صبحانه

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • میز آشپزخانه ی چهار نفره گرد برای صبحانه و محدوده ی ارتباطات قطر 92 سانتی متر
 • حداقل محدوده میز آشپزخانه چهار نفره گرد قطر 122 سانتی متر

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • محدوده نشیمنگاه بهینه میز آشپزخانه چهار نفره گرد قطر 153 سانتی متر
 • محدوده نشیمنگاه بهینه میز آشپزخانه شش نفره گرد قطر 183 سانتی متر

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • حداقل محدوده  میز آشپزخانه هشت نفره گرد قطر 183 سانتی متر
 • فواصل مورد نیاز بین میز غذاخوری و پیشخان

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • حداقل فاصله صندلی بدون فضای ارتباطی
 • حداقل فاصله پشت صندلی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • حداقل پهنای محدوده ی غذاخوردن
 • حداقل فاصله در پشت صندلی پس کشیده

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای غذاخوری

 • حداقل فاصله برای دو نفر در پشت صندلی پس کشیده
 • نشیمنگاه مبلمانی ثابت، فاصله های مورد نیاز برای عبور و پذیرایی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • تخت یک نفره و دو نفره
 • تخت خواب، دید به سمت محیط خارجی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • تخت های مجاور، فواصل و ابعاد
 • تخت خواب یک نفره ، فواصل و ابعاد

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • تخت خواب یک نفره ، فواصل، ابعاد و اندازه ها
 • ملاحظات تمیز کردن زیر تخت

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • میز تحریر و میز لوازم آرایش
 • جالباسی، فواصل مربوط به تخت خواب

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • تخت خواب دیواری بزرگسالان، نمای طولی
 • تخت خواب دیواری بزرگسالان، نمای عرضی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • تخت خواب کودکان، نمای عرضی
 • فضاهای خواب، نمای عرضی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای اتاق خواب

 • کمد و محفظه لباس زنانه و مردانه
 • فضای لازم برای کمد تعویض لباس

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای آشپزخانه

 • پیشخان و کابینت ثابت زیر آن، فواصل کلی
 • مقایسه دسترسی به کابینت

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای آشپزخانه

 • میز صبحانه و پیشخان کار
 • محل مخلوط کردن و تهیه غذا

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای آشپزخانه

 • محدوده فضای ظرف شویی آشپزخانه

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای آشپزخانه

 • محل قرارگیری یخچال و موقعیت پیشنهادی و معمول آن

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای آشپزخانه

 • محل قرارگیری اجاق گاز وفاصل لازم برای محدوده کار

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای حمام و سرویس بهداشتی

 • محل قرارگیری دستشویی و ملاحظات اندام سنجی کلی

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای حمام و سرویس بهداشتی

 • محل قرارگیری دستشویی و ملاحظات اندام سنجی مردان، زنان و کودکان

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای حمام و سرویس بهداشتی

 • محل قرارگیری و اندازه های توالت فرنگی و بیده
 • محدوده فعالیت و فواصل لازم اطراف توالت فرنگی و بیده

ابعاد و اندازه های استاندارد در طراحی فضای حمام و سرویس بهداشتی

 • محدوده فعالیت و حداقل فواصل لازم برای فضای دوش